Niezalogowany
zmień rozmiar:

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1

Adres: 3 Maja 16
62-800 Kalisz
pokaż na mapie
Dyrektor: Beata Zalewska
Strona WWW: http://www.sp1.kalisz.pl
E-mail: sekretariat@sp1.kalisz.pl

Opis oferty:


Drodzy Rodzice

Zapraszamy Państwa dzieci do podjęcia nauki w naszej szkole w oddziale przedszkolnym. Szkoła jest bezpieczna, przyjazna uczniowi, zatrudniająca dobrych oraz zaangażowanych w swoją pracę nauczycieli, potrafiących w razie trudności służyć pomocą. Dzieci będą mogły uczestniczyć

w interesujących zajęciach, 
z przyjemnością dowiadywać się nowych rzeczy oraz zdobywać przydatne wiadomości i umiejętności.

Wszyscy wiemy, że dziecko pragnie poznawać nowe rzeczy oraz jest otwarte na nowe doświadczenia. Kiedy dziecko po raz pierwszy przekracza progi szkoły, chcieliby Państwo mieć pewność, że lata, które w niej spędzi, będą tak samo szczęśliwe i radosne, jak te wcześniejsze, gdy opiekowali się Państwo nim w domu .

Zgodnie z podstawą programową dzieci z oddziału przedszkolnego uczą się języka angielskiego. Sala przeznaczona do zajęć grupy przedszkolnej została tak zaaranżowana i wyposażona, aby dzieci miały możliwość samodzielnego rozwijania swoich uzdolnień oraz wspólnej i twórczej zabawy. Biorąc pod uwagę ważność funkcji rozwojowych i zdrowotnych dzieci, grupa ma w swoim planie zajęć uwzględnione wychowanie fizyczne realizowane w sali gimnastycznej. W celu niwelowania dysharmonii, terapii zaburzeń, wyrównywania zaniedbań środowiskowych oraz poznania możliwości i potrzeb rozwojowych, dzieci poddawane są diagnozie przedszkolnej (dwukrotnie wciągu roku szkolnego- IX i III).

Wszystkie dzieci objęte są programem profilaktyki logopedycznej, której celem jest stymulowanie rozwoju mowy i języka, a w konsekwencji przygotowanie do podjęcia obowiązku szkolnego. Dzieci z oddziału przedszkolnego, które wymagają dodatkowej pomocy uczęszczają również na zajęcia korekcyjno – kompensacyjne. Dla uzyskania najlepszych efektów w proces stymulacji włączani są także rodzice.

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja jest szkołą położoną w centrum miasta, liczy 338 uczniów, 40 pełno-wykwalifikowanych nauczycieli, 8 osób administracji i obsługi. Posiadamy: 16 oddziałów, 13 klas lekcyjnych, pracownię komputerową, bibliotekę, Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej, dwie sale gimnastyczne z nowymi szatniami, kącik zabaw dla dzieci, plac zabaw z programu „Radosna Szkoła” oraz od 1 września 2019 r. powstanie w szkole wielofunkcyjne boisko sportowe.. Dysponujemy odpowiednimi salami i pomocami dydaktycznymi. Dzieciom zapewnia się opiekę pedagogiczną i medyczną, możliwość korzystania z zajęć logopedycznych oraz różnorodnych zajęć dodatkowych. Placówka wyposażona jest w monitoring, zainstalowane są kamery wewnętrzne oraz zewnętrzne, zwiększające bezpieczeństwo uczniów. Zatrudniamy osobę, która dba o bezpieczeństwo dzieci podczas przejścia przez jezdnię. Uczniowie mogą korzystać z posiłków – dwudaniowych obiadów..

Zajęcia pozalekcyjne

Dodatkowe zajęcia: Koło Europejczyka, Koło języka angielskiego, Koło historyczne, Koło ruchowe, taneczne, teatralne, koło szachowe, koło strzeleckie przy współpracy Kaliskiego Bractwa Strzelców Kurkowych, koło matematyczne, polonistyczne, ortograficzne, koło ekologiczno-fotograficzne, koło plastyczne, przyrodnicze, koło przyjaciół biblioteki, zajęcia sportowe, chór szkolny.

Dla klas młodszych: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, koło taneczne, koło szachowe, koło języka angielskiego, koło teatralne, zajęcia ruchowe, ZUMBA dla dzieci, koło ortograficzne, koło matematyczne, koło informatyczne, koło doskonalające umiejętności uczenia się.

Szczególne osiągnięcia

Uczniowie naszej szkoły uczestniczą oraz zdobywają nagrody i wyróżnienia w różnych konkursach na szczeblu miejskim i wojewódzkim. Chętnie włączamy się w akcje charytatywne m.in. „Szlachetna Paczka”, Koncert Charytatywny Kolęd, Kiermasz Wielkanocny, pomoc dla Domu Dziecka w Kaliszu, „Góra grosza”, „Sprzątanie świata”, „Pomagamy zwierzętom”, „Segregacja surowców wtórnych”, WOŚP, "Klimatyczna klasa", "Technologie z klasą". Współpracujemy również z oddziałem dziecięcym Filii Nr 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej, z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Kaliszu i z Kaliskim Bractwem Strzelców Kurkowych.

Uczniowie są bardzo dobrze przygotowani do dalszej nauki.

Szkoła organizuje: Festiwale Piosenki Ekologicznej „ZIELONO NAM”, Międzyszkolne Konkursy Recytatorskie im.„ Konstytucji 3 Maja”, Międzyszkolne Konkursy Plastyczne „Moje marzenia”, Międzyszkolne Konkursy „Spotkania z ewangelią”, Międzyszkolne Konkursy Języka Angielskiego we współpracy z Oxford University Press. Organizujemy także Festyn Rodzinny, You Can Dance Kids, Konkurs Piosenki Dziecięcej "Jedynka".

Uczniowie biorą liczny udział w wielu rajdach m.in.: ,,Uroki zimy", ,,Rajd ogrodników", ,,Szlakami Powstania Wielkopolskiego". Klasy I - III od wielu lat redagują gazetkę szkolną ,,Figielek" a klasy IV – VI ,,Jedyna". Szkoła posiada Certyfikaty: ,,Klubu Bezpiecznego Puchatka", ,,Szkoły bez przemocy", „Szkoła Dobrego Wychowania”, „Najlepsza Szkoła”, „Szkoła Odkrywców Talentów”, ,,Programu Edukacyjno-Terapeutycznego" ,,,Kaliskiej przygody z odpadami", ,,Ogólnopolskiego Sprawdzianu kompetencji Trzecioklasisty" oraz przystąpiła do programu ,,Otwarta Szkoła",

Dojazd

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Konstytucji3 Maja jest szkołą położoną w centrum miasta, dojazd autobusami Kaliskich Linii Autobusowych - linia nr 12A oraz 2.


    Świetlica

Świetlica szkolna zapewnia uczniom opiekę w godzinach od 6:00 do 16:30 oraz organizuje wiele zajęć zgodnych z zainteresowaniami uczniów. W świetlicy szkolnej odrabiane są prace domowe z pomocą nauczycieli. Świetlica organizuje uroczystości szkolne dla uczniów i ich rodzin: Dzień Chłopca, Andrzejki, Mikołajki, Dal Karnawałowy, Dzień Babci i Dziadka, Walentynki, Dzień Wiosny, Dzień Dziecka, Dzień Ziemi, Bezpieczne Wakacje.

Dostępne miejsca:

Nazwa Opis Liczba wolnych miejsc
WOLNE MIEJSCA 1

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 127; Wersja: 9.145.304.1674 Harmonogram ID: 434;