Niezalogowany
zmień rozmiar:

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 27

Adres: Władysława Reymonta 29
62-800 Kalisz
pokaż na mapie
Dyrektor: Bogumiła Olczyk
Strona WWW: www.pp27kalisz.wikom.pl
E-mail: pp27_kalisz@o2.pl

Opis oferty:


Przedszkole zlokalizowane jest w budynku parterowym na osiedlu Majków z dostępem do parkingu dla rodziców. W roku 2018 odbyła się kompleksowa termomodernizacja budynku. Odrestaurowano również sale, wymieniono oświetlenie i podłogi. Placówka posiada ogródek ze sprzętem, piaskownicami i zabawkami dla dzieci oraz zagospodarowany duży teren zielony. W przedszkolu funkcjonuje sześć sal dydaktycznych z łazienkami dla 150 dzieci. Nazwy grup: niebieska, zielona, czerwona, żółta, pomarańczowa i biała. Placówka posiada również holl, szatnie dla dzieci, kuchnię spełniającą wymagania HACCAP i pomieszczenia administracyjne. W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci przedszkole posiada elektroniczny system dostępu oraz całodobowy system ochrony i monitorowania. Sale przedszkolne i szatnia wyposażone są w drewniane meble z elementami w kolorze grup, zabawki, pomoce dydaktyczne posiadające certyfikat oraz sprzęt audio video oraz strefę interaktywną wyposażoną w monitor i stół interaktywny, "magiczne dywany", roboty ozoboty, japońskie szachy "Złapmy lwa", Lego Wedo. Organizujemy atrakcyjne zajęcia z uwzględnieniem różnych form twórczości i ekspresji muzycznej, plastycznej i słownej oraz technologii informatycznej, dzięki którym nasi wychowankowie osiągają wysoki poziom gotowości szkolnej. Zapewniamy wychowanie i uczenie się w atmosferze radości, akceptacji i bezpieczeństwa każdego dziecka. Od listopada 2015r. przedszkole realizuje innowację pedagogiczną "Obrazkowe mapy pamięci", której celem jest wykorzystanie metody Mind Mapping do tworzenia warunków efektywnego uczenia się dziecka w wieku przedszkolnym z wykorzystaniem możliwości dwóch półkul mózgu: potencjału i genialności. Placówka organizuje cykliczne spotkanie małego widza z teatrem. Przedszkole realizuje międzynarodowe, ogólnopolskie i regionalne projekty edukacyjne, m.in.: Program zdrowia psychicznego „Przyjaciele Zippiego”, Program Bezpieczne miasto-bezpieczna szkoła „Czy pies musi gryźć?”, programy PSSE w Kaliszu: "Moje dziecko idzie do szkoły", "Czyste powietrze wokół nas"," Bądźmy zdrowi-wiemy więc działamy", Program  "Porcja pozytywnej energii". W 2013/2014 przedszkole otrzymało tytuł MEN "Przedszkole w ruchu". Od 2018 roku przedszkole uczestniczy w akcji  „Uwolnij książkę- Bookcrossing”, która jest adresowana do wszystkich, którzy lubią czytać i chcą się dzielić książkami z innymi. Przedszkole organizuje wycieczki edukacyjne i krajoznawcze, uroczystości wewnętrzne i zewnętrzne, festyny. Od 2002r. przedszkole jest organizatorem międzyprzedszkolnego Konkursu Recytatorskiego „Poezja Przedszkolaka”. Przedszkole współpracuje z placówkami oświatowymi i działającymi na rzecz edukacji: ze Strażą Miejską Kalisza, Szkołą Podstawową Nr 2 w Kaliszu im. Jana Pawła II,  Miejską Biblioteką Publiczną im. A. Asnyka w Kaliszu Filia Nr 7, Parafią NMP Królowej Polski w Kaliszu, Radą Osiedla Majków oraz Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 1 w Kaliszu. Od 2011r.  placówka współpracuje z Wydziałem Pedagogiczno- Artystycznym w Kaliszu UAM w Poznaniu w zakresie w realizacji praktyk zawodowych przez studentów.  Nauczyciele realizując zadania edukacyjne uznają priorytet domu rodzinnego w wychowaniu pełniąc wobec rodziny funkcję doradczą i wspierającą, prowadzą również diagnozę pedagogiczną każdego dziecka, która pozwala na śledzenie poziomu rozwoju i jego osiągnięć edukacyjnych. Kadrę stanowią nauczyciele z kwalifikacjami pedagogicznymi i wysokimi kompetencjami społecznymi (70% nauczycieli dyplomowanych). Nauczyciele z placówki uczestniczą w różnych formach doskonalenia, np.: "Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie grodzkim Miasto Kalisz" współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS. Placówka posiada wysoką jakość, w której rodzice są współautorami sukcesu swoich dzieci.

Szczególne osiągnięcia:
Przedszkole jest laureatem oraz zdobywa nagrody i wyróżnienia w różnych konkursach i festiwalach: Festiwal Tańca i Piosenki Ludowej PYZA (2006-2009 - I, II miejsce; 2011 I miejsce, 2013 III miejsce; 2018 I miejsce), Kaliskie Spotkania Teatralne Przedszkolaków (III miejsce i Grand Prix 2005- 2009 - III miejsce, wyróżnienia za kreacje aktorskie dzieci oraz Grand Prix; 2010 - I miejsce, nagroda Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, nagroda organizatora, publiczności , dyrektora CKiS, redaktora "Życia Kalisza" i Grand Prix oraz II miejsce w kat. "Mała forma sceniczna" i Grand Prix; 2011 - I miejsce w kat. "Mała forma sceniczna" , nagroda dyrektora CKiS oraz Grand Prix, 2013 wyróżnienie i nagroda specjalna jury oraz Teatralna nagroda zespołowa, 2014 - Nagroda Dyrektora Przedszkola Niepublicznego "Bursztynowy Zamek" za wyjątkowe wydarzenie artystyczne w XIV KSTP, Nagroda Dyrektora Przedszkola Niepublicznego "Bursztynowy Zamek" za szczególne wydarzenie artystyczne w XV - Jubileuszowe KSTP, 2016 - nagroda zespołowa; 2018 wyróżnienie), Konkurs plastyczny: „Cztery pory roku” (coroczne nagrody i wyróżnienia), „Świat dziecka ” (coroczne nagrody i wyróżnienia), "Pomagając - łączy nas tęcza"(I, III miejsce) Konkurs Ekologiczny „Niezwykły spacer” (miejsca I - III - 2005 - 2013, miejsce I - 2015 r., miejsce III - 2017) Konkurs Recytatorski "Poezja Przedszkolaka" (wyróżnienie 2008r. laureat 2018), Konkurs Piosenki Przedszkolnej (2013 - III miejsce w kategorii soliści, II miejsce w kategorii Zespół wokalny, 2014 - III miejsce Zespół wokalny, 2015 - III miejsce w kategorii solista, 2016 - wyróżnienie w kategorii Zespół wokalny, III miejsce w kategorii Zespół wokalny ), Konkurs Ekologiczny "Czysty dom, czysta szkoła- środowisko o ratunek woła"- III miejsce 2013, Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Papież Franciszek w oczach dzieci"- III nagroda 2014, III nagroda i wyróżnienia - 2015., III nagroda i wyróżnienie - 2017;  Festiwal Piosenki Świątecznej - II miejsce w kategorii solista -2015, wyróżnienie - 2016,wyróżnienie-2018; I konkurs Wokalny "Talent Voice" wyróżnienie w kategorii duet 2016, Przegląd Piosenki i Poezji Patriotycznej 2018; Konkurs "Czytając wyobraźnią" nagroda-2018r.  Dzieci biorą udział w akcjach charytatywnych: corocznie „Góra Grosza”, "Nakręteczka dla...", "Góra złota" - 2017- II miejsce, 2018-III miejsce. W 2018 roku przedszkole wzięło udział w ogólnopolskiej akcji "Niepodległa do hymnu".


Dostępne miejsca:

Nazwa Opis Liczba wolnych miejsc
WOLNE MIEJSCA 0

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 127; Wersja: 9.145.304.1674 Harmonogram ID: 434;