Niezalogowany
zmień rozmiar:

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7

Adres: Robotnicza 5
62-800 Kalisz
pokaż na mapie
Dyrektor: Violetta Urban
Strona WWW: sp7kalisz.superszkolna.pl
E-mail: sp7@um.kalisz.pl

Opis oferty:


Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kaliszu zapewnia uczniom optymalne warunki rozwoju. Jest bezpieczna i przyjazna. Posiada dobre warunki bazowe do prowadzenia działalności edukacyjnej. Dysponuje terenem rekreacyjnym, na którym znajdują się boiska z nawierzchnią sztuczną do gry w piłkę koszykową, siatkową i nożną, tartanową bieżnią okólną, skocznia w dal i wzwyż oraz plac zabaw utworzony w ramach programu rządowego "Radosna szkoła". W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom, w ramach zadania lokalnego Budżetu Obywatelskiego miasta Kalisza, na boisku zostały zamontowane piłkochwyty. Szkoła położona jest w centrum dużego osiedla mieszkaniowego, przy mało ruchliwych ulicach. Wyjścia zabezpieczone są barierkami, a ulice odpowiednio oznakowane. Dużą wagę przywiązuje się do budowania właściwych relacji interpersonalnych i zaufania pomiędzy całą społecznością. Szkoła współpracuje z rodzicami oraz środowiskiem lokalnym w realizacji wielu przedsięwzięć i projektów edukacyjnych. Prowadzi oddziały przedszkolne. Szkoła zapewnia opiekę dzieciom powyżej 5 godzin dziennie. Zajęcia odbywają się w salach przystosowanych do zabawy i nauki, zgodnie z potrzebami rozwojowymi dzieci. Sale wyposażone są w nowoczesne meble, tablice interaktywne, środki dydaktyczne. Stoliki i krzesełka dostosowane są do wzrostu dzieci. W szkole znajduje się sala do zabaw wyposażona w pomoce dydaktyczne w ramach programu rządowego „Radosna szkoła”. Dzieci mają oddzielną szatnię i  toaletę w pobliżu sali. Nauczyciele w oddziale przedszkolnym prowadzą obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna). Dzieci uczą się języka angielskiego. Prowadzona jest diagnoza zaburzeń mowy i komunikacji dzieci. W szkole prowadzone są bezpłatne zajęcia logopedyczne. Dzieci objęte są również badaniami w zakresie ryzyka dysleksji. Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza opiera się na stosowaniu i systematycznym wdrażaniu nowatorskich, aktywizujących metod pracy z dzieckiem m.in. metodę ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne; elementy "Edukacji przez ruch" - Doroty Dziamskiej, Kinezjologię edukacyjną Paula Dennisona, metodę gimnastyki twórczej (ekspresyjnej) Rudolfa Labana; metodę twórczego ruchu Carla Orffa, pedagogikę zabawy i wiele innych. Nauczyciele stosują różne formy pracy, wykorzystują różnorodne środki dydaktyczne inspirujące dzieci do podejmowania aktywności. Organizujemy m.in. konkursy, uroczystości klasowe, wycieczki edukacyjne, wyjścia do kina, teatru, na koncerty edukacyjne. Zapewniamy opiekę pedagoga szkolnego, pielęgniarki szkolnej i logopedy. W szkole znajduje się gabinet stomatologiczny NFZ. W oddziale przedszkolnym prowadzony jest dziennik elektroniczny. W szkole funkcjonuje stołówka. Dzieci  mogą korzystać ze "źródełka" wody pitnej, które zostało zamontowane w ramach realizacji zadania ogólnomiejskiego Budżetu Obywatelskiego miasta Kalisza.

Szczególne osiągnięcia:

- uzyskanie certyfikatów: „Szkoła z Klasą”, "Szkoła Ucząca Się", "Szkoła w ruchu";

- realizacja programów związanych ze zdrowiem, m.in. „Owoce i warzywa w szkole”, „Szklanka mleka”,

- wspieranie dzieci w rozwoju uzdolnień oraz intensywne wspomaganie tych, które rozwijają się wolniej lub nieharmonijnie;

- bogata oferta działań profilaktycznych;

- wdrażanie projektów edukacyjnych;

- prowadzenie zajęć w pracowni komputerowej;

- aktywna współpraca z rodzicami;

- systematyczna współpraca ze środowiskiem lokalnym i różnymi instytucjami wspierającymi szkołę;

- organizowanie licznych konkursów, imprez klasowych i szkolnych;

- organizacja zajęć otwartych dla rodziców;
- współpraca między nauczycielami oddziału przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

Dostępne miejsca:

Nazwa Opis Liczba wolnych miejsc
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE Oddziały przedszkolne ogólnodostępne 0

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 124; Wersja: 8.116.291.1327 Harmonogram ID: 392;