Niezalogowany
zmień rozmiar:

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23

Adres: SULISŁAWICKA 108-110
62-800 Kalisz
pokaż na mapie
Dyrektor: Beata Raczak
Strona WWW: www.sp23.kalisz.pl
E-mail: sp23kalisz@wp.pl

Opis oferty:       Szkoła Podstawowa nr 23 im. Eligiusza Kor-Walczaka w Kaliszu  jest ośmioklasową małą, wielopokoleniową placówką znajdującą się w centrum rozwijającego i rozbudowującego się osiedla miasta Kalisza. 
Jednopoziomowy budynek w pełni ogrodzony, położony wśród zieleni. Bezpieczeństwo zapewnia monitoring – Firma zewnętrzna oraz system telewizji dozorowej.

· Szkoła jest pięknie odnowiona i znakomicie wyposażona w nowoczesne pomoce dydaktyczne – w tym multimedialne.

· Panuje przyjazna i sprzyjająca wszechstronnemu rozwojowi dziecka atmosfera.

· Zajęcia w małych zespołach klasowych pozwalają na lepsze poznanie uczniów, sprzyjają indywidualizacji nauczania, wszechstronnemu rozwojowi i nauce w spokojnych i bezpiecznych warunkach.

· Naszym priorytetem jest wysoki poziom nauczania i wysoka efektywność kształcenia - także w zakresie nauki języków obcych już od oddziału przedszkolnego. W szkole dzieci uczą się j. angielskiego i j. niemieckiego.

· Kompetentna, świetnie wykwalifikowana, stabilna, zżyta ze szkołą, młoda kadra pedagogiczna, podejmująca wiele nowych i innowacyjnych działań innowacji pedagogicznych, realizujące programy edukacyjne celem rozwijania talentu i zainteresowania uczniów. Jesteśmy otwarci na ciekawe pomysły i wszelkie propozycje służące dobru dziecka.

· Realizacja interesujących, rozwijających wiedzę uczniów projektów i programów edukacyjnych o różnorodnej tematyce m. in.:

- Inst. Ling, eTwinning, Matematyka przyrodnika, Eko Trasa, Matematyka z Matlandią, Mapa       kultury.

- Szkoła realizuje projekt ”Spotkania z ciekawymi ludźmi”.

- Tutoring " szkoła ucząca wg"

- Jesteśmy "Szkołą Promującą Zdrowie" z Certyfikatem Wielkopolskich Szkół Promujących Zdrowie.

- Pomagamy uczniom z różnymi dysfunkcjami , min. dysleksją, realizując program edukacyjno - terapeutyczny „Ortograffiti”, PPP.

- W ramach Rządowego Programu „Radosna Szkoła” sale lekcyjne wzbogacono o nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz wybudowano plac zabaw.

- Nasi uczniowie uczestniczą w programach unijnych, programach i projektach: ORE, CEO, CRS.

· Społeczność naszej szkoły aktywnie uczestniczy w różnorodnych akcjach organizowanych przez instytucje zewnętrzne takich jak : „Góra Grosza”, „ Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy” i z własnej inicjatywy podejmuje liczne działania na rzecz środowiska lokalnego w tym akcje charytatywne- „Tytka Charytatywna”, „Szlachetna paczka”, prężnie działa Szkolny Klub Wolontariatu, SU.

· W naszej placówce aktywnie działa 23 Kaliska Drużyna Zuchów i Harcerzy skupiająca dzieci z klas młodszych ( zastęp zuchów) oraz uczniów z klas IV – VII ( zastęp harcerzy).

· Proces opiekuńczy i wychowawczy wspiera pedagog szkolny.

· Nad zdrowiem dzieci czuwa pielęgniarka szkolna.

· Posiadamy bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych dostosowanych do potrzeb i zainteresowań uczniów.

· Do dyspozycji uczniów jest działająca od poniedziałku do piątku świetlica szkolna, która jest bogato wyposażona w pomoce dydaktyczne, filmy edukacyjne oraz nowoczesnej generacji sprzęt RTV.

· Multimedialne i bogato wyposażone sale lekcyjne oraz sala oddziału "O" z atrakcyjnym zapleczem dydaktycznym. Naukę ułatwia i uprzyjemnia praca na platformie Inst. Ling., a zajęcia z matematyki odbywają się z wykorzystaniem programu Matlandia, co nie tylko uatrakcyjnia pracę, ale pozwala też na samodzielną kontrolę jej efektów.

Udział w programie e Twinning jest częścią Erasmus+ programu UE który wspiera edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe. – program który ma za zadanie mobilizacji uczniów do nauki języków obcych w celu sprawniejszej i bardziej płynnej komunikacji z rówieśnikami z innych krajów.

· Szkoła posiada pracownie informatyczną wyposażoną w komputery i laptopy ze stałym łączem internetowym. Jeden komputer – jeden uczeń.                              

· Posiadamy bardzo dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe.

· Nasza placówka ściśle współpracuje ze środowiskiem lokalnym i organizacjami m. in. z Radą Sołecką i OSP Sulisławice - dodatkowym elementem wzmacniającym te więź jest wydanie gazetki szkolnej ” Życie w Sulisławicach”; CEO w Warszawie, Policją, Strażą Miejską, Caritasem, Hufcem ZHP, Archiwum Państwowym w Kaliszu.


Pielęgnujemy tradycje i ceremoniał szkoły. W życie szkoły aktywnie angażują się rodzice i społeczność lokalna. Więcej informacji w zakładce: Nabór 2019 / 2020, na stronie internetowej placówki www.sp23.kalisz.pl, stronie www.bipsp23kalisz.pl   oraz Facebook ( informacja o nas i podejmowanych działaniach uzupełniane są na bieżąco).


Dostępne miejsca:

Nazwa Opis Liczba wolnych miejsc
WOLNE MIEJSCA Oddział Przedszkolny 18

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 127; Wersja: 9.145.304.1674 Harmonogram ID: 434;