Niezalogowany
zmień rozmiar:

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 4

Adres: Kordeckiego 34
62-800 Kalisz
pokaż na mapie
Dyrektor: Radosław Szczap
Strona WWW: www.zsp4.kalisz.pl
E-mail: sekretariat@zsp4.kalisz.pl

Opis oferty:


OPIS OGÓLNY:

Publiczne Przedszkole Nr 4 wchodzące w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Kaliszu, znajduje się przy ulicy Kordeckiego 34. Motto naszego przedszkola brzmi: „Szczęśliwe dzieci, zadowoleni rodzice, usatysfakcjonowani nauczyciele”. Przedszkole mieści się w nowo wybudowanym, jednokondygnacyjnym obiekcie szkolnym.

Nasze działania z dziećmi oparte są na Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego, którą realizujemy w sposób zróżnicowany i dostosowany do wieku, możliwości i uzdolnień dzieci. Szczególny nacisk kładziemy na wszechstronny rozwój dzieci, rozwijanie ich uzdolnień i zainteresowań. Dbamy o właściwe przygotowanie dzieci do wejścia w nowe, coraz bardziej samodzielne życie.Wychowanie dzieci odbywa się poprzez specjalnie dobrane treści nauczania, zabawy, wyrabianie nawyków i postaw. Godziny bezpłatne, w ramach których realizowana jest Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego obowiązują od 8.00 do 13.00. Publiczne Przedszkole Nr 4 promuje swoją działalność nie tylko w lokalnych mediach, na stronie internetowej, poprzez współpracę ze środowiskiem lokalnym, ale również poprzez różnorodną współpracę z rodzicami: zajęcia otwarte, wspólne imprezy integracyjne, uroczystości, ogniska, warsztaty dla dzieci i rodziców. Bezpośredni kontakt rodziców z dyrektorem, wychowawcami i pracownikami sprawia, że dzieci czują się w naszym przedszkolu bezpieczne i szybko adaptują się do nowych warunków. Organizacyjnie nasze przedszkole przygotowane jest obecnie na przyjęcie 100 dzieci w 4 oddziałach, w wieku od 3 do 6 lat. Nad pracą placówki czuwa dyrektor Zespołu, który jest jednocześnie dyrektorem Szkoły Podstawowej Nr 13. Nasze przedszkole jest placówką, w której zapewniamy wszystkim dzieciom wszechstronny rozwój, profesjonalną opiekę i edukację, domową atmosferę. To właśnie u nas dzieci mogą spędzać czas na nauce i zabawie, która jest nieodłącznym elementem dzieciństwa. Uroczystości i inne ważne wydarzenia szkolne obchodzone są z udziałem i z pomocą rodziców.  Zajęcia prowadzone w naszym przedszkolu dostosowane są do możliwości, zainteresowań i potrzeb dzieci oraz oczekiwań rodziców. Prowadzimy zajęcia dodatkowe dla wychowanków przedszkola: JĘZYK ANGIELSKI, ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE i RYTMIKĘ. Dzieci z indywidualnymi potrzebami objęte są pomocą psychologiczno-pedagogiczną już w wieku 3 lat!

Jednym z atrybutów naszego przedszkola jest estetyczny ogródek i plac zabaw. Został on wyposażony w nowoczesny, atestowany sprzęt, dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci, zapewniający im bezpieczeństwo, dobrą zabawę oraz sprawność fizyczną.

Dążymy do tego, aby nasi podopieczni – KAŻDE DZIECKO -było: zdrowe i szczęśliwe, bezpieczne, wrażliwe i kochające, twórcze, przedsiębiorcze, tolerancyjne, otwarte i pewne siebie, żyjące w zgodzie z przyrodą, preferujące prawdę i dobro.


PROCES REKRUTACJI  W ROKU SZKOLNYM 2019/2020: od 18 marca 2019 r. do 29 marca 2019 r. składanie wniosków o przyjęcie  kandydata do Publicznego Przedszkola Nr 4 w Kaliszu.


Zasady przyjęć do Publicznego Przedszkola Nr 4 w Kaliszu w roku szkolnym 2019/2020, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Kalisz, zostały przygotowane w oparciu o zapisy:

-      Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zmianami);

-     Zarządzenia Nr 29/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, klas pierwszych oraz oddziałów sportowych i dwujęzycznych w publicznych szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020;

-     Uchwały Nr XXXVI/459/2017 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą                        punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto           Kalisz

      

Oferta edukacyjna przedszkola:
- zapewniamy dobrą opiekę i wychowanie dzieci,
- dbamy o wszechstronny rozwój wychowanków,
- tworzymy przyjazną i serdeczną atmosferę,
- wykorzystujemy w pracy atrakcyjne metody nauczania,
- uwzględniamy indywidualne podejście do każdego dziecka,
- zatrudniamy wykształconą i ambitną kadrę pedagogiczną,
- posiadamy bardzo dobre warunki lokalowe,
- promujemy zdrowy styl życia,
- jesteśmy otwarci na współpracę z rodzicami.

Model absolwenta: Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia:

- posiada wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej,

- jest samodzielny,

- interesuje się nauką i techniką,

- aktywnie podejmuje działania,

- zna i respektuje normy społeczne,

- jest otwarty na potrzeby innych ludzi,

- potrafi współdziałać w zespole,

- lubi działania twórcze,

- jest kreatywny, wrażliwy na piękno i artystyczne formy przekazu,

- zna i akceptuje zasady zdrowego stylu życia,

- posiada bogatą wiedzę o środowisku przyrodniczym,

- wykazuje gotowość do działania na rzecz środowiska przyrodniczego,

- wykazuje samodzielność,

- wykazuje motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego,

- wykazuje umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, uważnego słuchania, korzystania z posiadanych wiadomości,

- ma poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem.

Jesteśmy przedszkolem, które dba o wszechstronny rozwój każdego dziecka poprzez aktywny kontakt z różnymi dziedzinami twórczości artystycznej (literatura, plastyka, taniec, muzyka, techniki teatralne). Chcemy zapewnić każdemu wychowankowi osiągnięcie w przyszłości życiowego sukcesu.

UWAGA RODZICE!

Dnia 15 marca 2019 r. (piątek) w godz. od 16:30 do 18:00 zostaną zorganizowane „Drzwi Otwarte” dla Rodziców zamierzających zapisać dziecko do Publicznego Przedszkola Nr 4.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych !


ZALETY PRZEDSZKOLA I KORZYŚCI DLA RODZICÓW:

Publiczne Przedszkole Nr 4 jest czynne codziennie, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 6.30 do 16.30. Placówka wyposażona jest w stołówkę szkolną z własną kuchnią, gdzie zapewnia się dzieciom możliwość korzystania z przygotowywanych na miejscu 3 posiłków: śniadania, obiadu i podwieczorku.

W przedszkolu zapewniamy opiekę specjalistów: Nasza placówka przedszkola udziela dzieciom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. Zatrudniamy doświadczonego logopedę szkolnego, który wspiera działania Rodziców i nauczycieli w trosce o prawidłowy rozwój dziecka oraz przeprowadza badania przesiewowe i prowadzi zajęcia indywidualne z dziećmi, wymagającymi terapii logopedycznej. Zajęcia te odbywają się w trakcie pobytu dziecka w przedszkolu.

Najważniejsze uroczystości przedszkolne: Pasowanie na Przedszkolaka, Dzień Pluszowego Misia, Andrzejkowe wróżby, Spotkanie z Mikołajem, Wspólne kolędowanie -Jasełka, Bal Karnawałowy, Dzień Babci i Dziadka, Powitanie Wiosny, Święto Ziemi, Święto Mamy i Taty, Dzień Dziecka, Pożegnanie Przedszkola.

WAŻNE INFORMACJE DODATKOWE:

Wszystkie dzieci realizują obowiązek przedszkolny w nowo wybudowanym obiekcie szkolnym. Atrybuty nowego obiektu szkolnego są imponujące: dzięki kosztownej inwestycji, zrealizowanej przez Miasto Kalisz, wszystkie obiekty bazy szkolnej są nowoczesne i dobrze wyposażone. Obiekt jest także przystosowany dla dzieci niepełnosprawnych. Nie posiada barier architektonicznych, zainstalowano windę osobową, wykonano ułatwienia w postaci poręczy i podjazdów. Szkoła wyposażona jest w nowoczesny system monitoringu wizyjnego wewnętrznego i zewnętrznego. Przy wejściu do przedszkola znajduje się domofon, co uniemożliwia osobom niepowołanym wejście do budynku przedszkolnego. Na uwagę zasługuje fakt, że dzieci mogą zdobywać wiedzę, odnosić sukcesy, spełniać swoje marzenia w nowoczesnym przedszkolu.


To wszystko dla Was i z myślą o Was Drogie Dzieci i Szanowni Rodzice. Serdecznie zapraszamy!


Dostępne miejsca:

Nazwa Opis Liczba wolnych miejsc
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 4 Oddział przedszkolny 0

Przykładowe zdjęcia:

Mapa

Rekrutacja ID: 127; Wersja: 9.145.304.1674 Harmonogram ID: 434;